Rezervni delovi za građevinske mašine (šifra 107/2016)

Country: Serbia
Language: RS
Number: 309484
Publication date: 24-02-2017
Source: ЈКП "Београд пут"

Description

Назив позива/тендера Датум објаве последњег огласа Напомена Врста поступка Рок Документа
Rezervni delovi za građevinske mašine (šifra 107/2016)[1] 24.02.2017 Kvalifikacioni 06.03.2017
107.2016._Poziv_za_2._fazu_rez._delovi_za_gradjevinske_masine.pdf

Other tenders from Serbia за for this period

Rezervni delovi mašina za farbanje i demarkiranje marke "CMC" (šifra 128/2016) Source: ЈКП "Београд пут"

Јавна набавка мале вредности добра - мрежна опрема, бр.М 02/17 Source: Јавно комунално предузеће "Инфостан технологије"

Јавна набавка мале вредности услуга - надзор над грађевинским радовима, бр. М 03/17 Source: Јавно комунално предузеће "Инфостан технологије"

Позив за подношење понуде - Излет за пензионере Градске општине Палилула Source: Градска општина Палилула

Позив за подношење понуде - Уређење улаза стамбених зграда на територији ГО Палилула Source: Градска општина Палилула