Rezervni delovi mašina za farbanje i demarkiranje marke "CMC" (šifra 128/2016)

Country: Serbia
Language: RS
Number: 309485
Publication date: 24-02-2017
Source: ЈКП "Београд пут"

Description

Назив позива/тендера Датум објаве последњег огласа Напомена Врста поступка Рок Документа
Rezervni delovi mašina za farbanje i demarkiranje marke "CMC" (šifra 128/2016)[2] 24.02.2017 Otvoreni 27.03.2017
128.2016._Kon.dok._rez._delovi_za_masine_CMC_KON..pdf
128.2016._Poziv_rez._delovi_za_masine_CMC.pdf

Other tenders from Serbia за for this period

Јавна набавка мале вредности добра - мрежна опрема, бр.М 02/17 Source: Јавно комунално предузеће "Инфостан технологије"

Јавна набавка мале вредности услуга - надзор над грађевинским радовима, бр. М 03/17 Source: Јавно комунално предузеће "Инфостан технологије"

Позив за подношење понуде - Излет за пензионере Градске општине Палилула Source: Градска општина Палилула

Позив за подношење понуде - Уређење улаза стамбених зграда на територији ГО Палилула Source: Градска општина Палилула

Одлукa о додели уговора у поступку јабне набавке Обезбеђење објеката 17 - 37 Source: Градска општина Палилула