Јавна набавка мале вредности добра - мрежна опрема, бр.М 02/17

Country: Serbia
Language: RS
Number: 309486
Publication date: 24-02-2017
Source: Јавно комунално предузеће "Инфостан технологије"

Description

24. 02. 2017.

ПРЕУЗЕТИ ДОКУМЕНТА:

M02-17-poziv-za-podnosenje-ponuda

M02-17-konkursna-dokumentacija


Other tenders from Serbia за for this period

Јавна набавка мале вредности услуга - надзор над грађевинским радовима, бр. М 03/17 Source: Јавно комунално предузеће "Инфостан технологије"

Позив за подношење понуде - Излет за пензионере Градске општине Палилула Source: Градска општина Палилула

Позив за подношење понуде - Уређење улаза стамбених зграда на територији ГО Палилула Source: Градска општина Палилула

Одлукa о додели уговора у поступку јабне набавке Обезбеђење објеката 17 - 37 Source: Градска општина Палилула

Šahtovi, kape i rešetke za vodovod i kanalizaciju (šifra 9/2017) Source: ЈКП "Београд пут"