Позив за подношење понуде - администрација, контрола, манипулација и обрада података Контакт центра ГО Палилула

Country: Serbia
Language: RS
Number: 59995
Publication date: 13-02-2017
Source: Градска општина Палилула

Description

Позив за подношење понуде - администрација, контрола, манипулација и обрада података Контакт центра ГО Палилула
10. фебруар 2017.

Позив за подношење понуде - администрација, контрола, манипулација и обрада података Контакт центра ГО Палилула

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

АДМИНИСТРАЦИЈА, КОНТРОЛА, МАНИПУЛАЦИЈА И ОБРАДА ПОДАТАКА КОНТАКТ ЦЕНТРА ГО ПАЛИЛУЛА
72310000 - Услуге обраде података

ПРЕУЗМИТЕ ПДФ:


јавни позив и конкурсна документација


Other tenders from Serbia за for this period

Stakla za nadstešnice podzmenih pešačkih prolaza i prozorska stakla (šifra 120/2016) Source: ЈКП "Београд пут"

Usluge osiguranja od odgovornosti (šifra 1/2017) Source: ЈКП "Београд пут"

Nabavka letnje službene uniforme za zaposlene u direkciji za Tehniku Source: Telekom Srbija

Обавештење о закљученом уговору - Хаус мајстор Source: Градска општина Палилула