Одлука о додели уговора - Пластеници

Country: Serbia
Language: RS
Number: 7503973
Publication date: 02-02-2018
Source: Градска општина Палилула

Description

Одлука о додели уговора - Пластеници

ПРЕУЗМИТЕ: одлука о додели уговора - Пластеници


Other tenders from Serbia за for this period

RFP 519 - EMS and Biomass Technical Support in Municipalities 020218 Source: United Nations Procurement Notices (UNDP)

Nabavka uložaka aromatizera(broj nabavke 74/18) Source: Telekom Srbija

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА БР. 17-86 Source: Градска општина Палилула

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - Чишћење канала на територији Градске општине Палилула Source: Градска општина Палилула

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку - опрема за противпожарну заштиту - (бр.18-4) Source: Градска општина Палилула