ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - ХАУС МАЈСТОР

Country: Serbia
Language: RS
Number: 7545437
Publication date: 05-02-2018
Source: Градска општина Палилула

Description

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

ХАУС МАЈСТОР
ОРН: 50710000 – Услуге поправке и одржавања електричних и машинских инсталација у зградама

ПРЕУЗМИТЕ: јавни позив и конкурсна документација


Other tenders from Serbia за for this period

Nabavka i montaža duplog modularnog poda sa pratećom elektro opremom u objektu u Bul. umetnosti 16 a, I ulaz Source: Telekom Srbija

Nabavka aparata za uništavanje dokumentacije i aparata za uništavanje dokumentacije i CD/DVD Source: Telekom Srbija

Građevinski ručni alat (šifra M/76/2017) Source: ЈКП "Београд пут"

Iznajmljivanje WC kabina (šifra M/2/2018) Source: ЈКП "Београд пут"

Nabavka i montaža duplog modularnog poda sa pratećom elektro opremom u objektu u Bul. umetnosti 16 a, I ulaz Source: Telekom Srbija