ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - МЕДИЈСКО ПРАЋЕЊЕ

Country: Serbia
Language: RS
Number: 7663542
Publication date: 09-02-2018
Source: Градска општина Палилула

Description

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

МЕДИЈСКО ПРАЋЕЊЕ

79416200 - Услуге саветовања у области односа са јавношћу

ПРЕУЗМИТЕ: јавни позив и конкурсна документација


Other tenders from Serbia за for this period

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку - радова - Израда и постављање металне ограде око дворишта школе (бр. 1.1.2) Source: Градска општина Палилула

Nabavka godišnje pretplate na korišćenje usluge web portala www.boniteti i www.poslovna.rs Source: Telekom Srbija

Nabavka reklamnih kesa Source: Telekom Srbija

Nabavka godišnje pretplate na mesečna izdanja „Cekos in“ d.o.o. Beograd: časopisa Informator i PDV (vezana pretplata) i Ekspert baze Source: Telekom Srbija

Usluge osiguranja od odgovornosti (šifra 2/2018) Source: ЈКП "Београд пут"