Nabavka 1D bar kod čitača

Country: Serbia
Language: RS
Number: 7674129
Publication date: 12-02-2018
Source: Telekom Srbija

Description

12.2.2018
Nabavka 1D bar kod čitača

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak nabavke 1D bar kod čitača u skladu sa Pozivom za dostavljanje ponude (u daljem tekstu: Poziv) i Opštim uslovima sprovođenja postupka nabavke Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija” akcionarsko društvo Beograd objavljenim na web stranici Naručioca (u daljem tekstu: Opšti uslovi).
Zainteresovana lica mogu preuzeti Poziv do isteka roka za podnošenje ponuda, na osnovu zahteva koji se dostavlja elektronskim putem. Kontakt osoba/e i e-mail adresa/e za preuzimanje Poziva: Olgica Sokolović, e-mail adresa olgicas@telekom.rs.

Rok za podnošenje ponude je 20.02.2018. godine, do 10:45 časova.


Other tenders from Serbia за for this period

Materijal za održavanje objekata ( šifra 123/2017) Source: ЈКП "Београд пут"

Bitumensko vezivo BIT 35/50 (šifra 96/2017) Source: ЈКП "Београд пут"

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Остале услуге штампања Source: Градска општина Палилула

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Излети за пензионере са територије Градске општине Палилула Source: Градска општина Палилула

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку - ИНТЕРНЕТ - (бр.18-23) Source: Градска општина Палилула