Nabavka i montaža uređaja za brojanje posetilaca u poslovnicama „Telekom Srbija“

Country: Serbia
Language: RS
Number: 7715364
Publication date: 13-02-2018
Source: Telekom Srbija

Description

13.2.2018
Nabavka i montaža uređaja za brojanje posetilaca u poslovnicama „Telekom Srbija“

Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd (u daljem tekstu: Naručilac) pokreće postupak nabavke i montaže uređaja za brojanje posetilaca u poslovnicama „Telekom Srbija“ u skladu sa Pozivom za dostavljanje ponude (u daljem tekstu: Poziv) i Opštim uslovima sprovođenja postupka nabavke Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija” akcionarsko društvo Beograd objavljenim na web stranici Naručioca (u daljem tekstu: Opšti uslovi).

Zainteresovana lica mogu preuzeti Poziv do isteka roka za podnošenje ponuda, na osnovu zahteva koji se dostavlja elektronskim putem. Kontakt osobe i e-mail adrese za preuzimanje Poziva i postavljanje pitanja: Ivana Ivanov ivanaiv@telekom.rs, ili Ksenija Aleksić ksenija@telekom.rs

Rok za podnošenje ponude je 1.3.2018. godine, до 10:00 časova.


Other tenders from Serbia за for this period

CT scanners Source: TED

Building services Source: TED

IPA - Equipment and vehicles Source: TED

Gumene fizičke prepreke (šifra 24/2017) Source: ЈКП "Београд пут"

Toplo cinkovanje elemenata metalnih konstrukcija (šifra 118/2017) Source: ЈКП "Београд пут"