Materijal za održavanje objekata ( šifra 123/2017)

Country: Serbia
Language: RS
Number: 7716600
Publication date: 12-02-2018
Source: ЈКП "Београд пут"
Deadline: 5 days

Description

Назив позива/тендера Датум објаве последњег огласа Напомена Врста поступка Рок Документа
Materijal za održavanje objekata ( šifra 123/2017)[2] 12.02.2018 Kvalifikacioni 22.02.2018
123.2017._Kon.dok._materijal_za_odrzavanje_objekata_KON..pdf
123.2017._Poziv_za_2._fazu_materijal_za_odrzavanje_objekata.pdf

Other tenders from Serbia за for this period

Bitumensko vezivo BIT 35/50 (šifra 96/2017) Source: ЈКП "Београд пут"

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Остале услуге штампања Source: Градска општина Палилула

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Излети за пензионере са територије Градске општине Палилула Source: Градска општина Палилула

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку - ИНТЕРНЕТ - (бр.18-23) Source: Градска општина Палилула

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку Канцеларијски материјал (бр.18-2) Source: Градска општина Палилула